Feng Shui

Je hoort de naam steeds vaker vallen: Feng Shui. Wat is Feng Shui nou eigenlijk?

Feng Shui gaat over de invloed van de leefomgeving op de mens. Het doel hierbij is om de leefomgeving zo te creëren dat er een harmonieuze energieflow ontstaat en blijft stromen, die bijdraagt aan het geluk, de gezondheid en de rijkdom van de mens. Je kunt Feng Shui zien als de acupunctuur voor je huis. Zoals acupunctuur ervoor zorgt dat energie vrij door jouw energiebanen en je organen kan stromen, zo zorgt Feng Shui ervoor dat energie vrij door jouw huis en alle kamers van je huis kan stromen. Daarbij is het zo dat alle verschillende ruimtes van je huis een eigen energie hebben, net zoals al je organen dat hebben. Bijvoorbeeld: je nieren, longen en hart hebben elk hun eigen taak in je lichaam. En precies hetzelfde geldt voor elke kamer of hoek van je huis.

Zowel de acupunctuur als Feng Shui gaat uit van de energieën van de 5 elementen. De 5 elementen zijn water, hout, vuur, aarde en metaal. Elk van deze elementen heeft specifieke eigenschappen. Samen vormen ze een eeuwigdurende cyclus. Alles in je leven kun je onderbrengen bij een van de 5 elementen. De 5 elementen kunnen elkaar versterken, maar ook elkaar afremmen, overheersen of zelfs vernietigen.

Wat zijn de eigenschappen van de afzonderlijke elementen?

Water

Een cyclus heeft geen begin en geen eind, maar als we ergens in de cyclus moeten beginnen, beginnen we bij het Water. Water is de potentie, de winter, de zaadjes die wachten in de grond, de foetus die in het vruchtwater wacht op het juiste moment om geboren te worden. Water voedt het hout, de volgende in de cyclus.

Hout

Hout is de groei, de potentie die zich gaat ontplooien. Het plantje wat boven de grond uitkomt en zich naar alle kanten wil ontplooien. Hout is levendig, Hout is actie! Hout is het jonge kind dat groeit en alles wil proberen. Hout voedt het vuur, de volgende in de cyclus.

Vuur

Vuur is levensenergie op zijn hoogtepunt. Het zijn de prachtige bloemen aan de plant. Vuur is de jongvolwassene, bruisend van energie. Vuur is de zomer, de warmte, de zon. Vuur voedt de aarde, de volgende in de cyclus.

Aarde

Aarde is de stabiele factor en neemt daarmee een bijzondere plek in in de cyclus. Want alle andere elementen kennen aan het einde van hun periode een fase van stabiele Aarde energie voordat ze overgaan in het volgende element. Aarde is daarmee tevens een verbindende factor in het geheel.

Aarde is ook de nazomer, de volwassene, de volle boom met zijn prachtige takken en bladeren. Het werk wat erop zit. De prachtige natuur voordat het verval inzet. Aarde voedt op haar beurt metaal, het volgende element in de cyclus.

Metaal

Voor zover we daarvan kunnen spreken in een cyclus is Metaal de hekkensluiter. Metaal is de oogst, de herfst. Maar ook het verval. Metaal zijn de ouderen en de bomen die de bladeren laten vallen. Metaal is het zaad dat op de grond vallen en wordt opgenomen in de aarde tot de cyclus weer opnieuw begint ...

Wat kan Feng Shui voor je betekenen?

Zoals eerder vermeld is alles in het leven onder te brengen bij één van de 5 elementen. En je hebt ook al gezien dat de elementen een cyclus kennen. Dat betekent dat je alle elementen nodig hebt om die cyclus goed te laten functioneren. Als er één element niet aanwezig is heeft dat meteen een negatieve invloed op het geheel.

Voorbeeld: Als bijvoorbeeld het element Water ontbreekt in de cyclus wil dat zeggen dat het element Hout niet gevoed wordt. Het bestaande Hout krijgt geen water en zal dus verdrogen. Of er is door het ontbreken van het element Water geen potentie om tot bloei te komen. Bovendien zal het Vuur wat nog wel brandt geblust worden door het element Water.

Als alle Elementen in balans zijn voel je je goed en gezond en zal je rijkdom kennen in al zijn opzichten.

 

We zijn bezig met het maken van een E-book en een aantal blogs en video's waarin we veel dieper in de Feng Shui duiken. Hieronder staan de links naar de video's. Onze blogs lees je hier.

 

Video