3. De Bagua

De 8 energieën

Met de Bagua kunnen we de verschillende energieën onderzoeken die uit de 8 windstreken naar een huis (of een kamer, een tuin, een stad, of zelfs een bureau) toe stromen.

 

De Bagua heeft 9 gebieden die elk een aspect van het leven omvat: levensweg en carrière, kennis en wijsheid, familie en groei, rijkdom en overvloed, roem en succes, liefde en relaties, kinderen en creativiteit, filosofie en mentoren en in het algemeen welbevinden, Alle 8 energieën en het stabiele midden kunnen we onderbrengen bij een van de 5 Elementen.

 

Schuin over de TaiChi (zie de blog over de 5 Elementen) kunnen we een lijn trekken met aan de ene kant relatief meer Yang en aan de andere kant relatief meer Yin.

Aarde wordt gezien als de stabiele overgangsfase tussen Yang en Yin. We zagen bij de 5 Elementen cyclus al dat Aarde de plaats inneemt tussen Vuur en Metaal. Maar ook bij de overgang van Yin naar Yang, dus tussen Water en Hout, zit Aarde energie. Daarnaast neemt Aarde de plaats in van het stabiele midden.

Zoals je dus ziet bezet Aarde 3 plaatsen op de TaiChi.

De uiterste fasen van Yang en Yin zijn Vuur en Water. Deze bezetten beide maar 1 plaats op de TaiChi.

Zowel Hout als Metaal kennen echter 2 veranderingsfasen:

 • Groot Hout (GH): Een krachtige energie die alles tot groei aanzet.
 • Klein Hout (KH): Een energie die op een veel zachtere manier naar het doel groeit.

 

 • Klein Metaal (KM): Een vrolijke, creatieve energie. De speelse blik op een toekomstvisie.
 • Groot Metaal (GM): Een hele krachtige, scheppende energie en tevens de voleinding van de cyclus die in het Water is begonnen. We kennen rondom de stabiele Aarde energie in het midden dus in totaal 8 verschillende energieën op de TaiChi.

 

De Bagua (Pa-Kua)

De 8 richtingen van energie die we hebben getekend op de TaiChi kunnen we overzetten op een energiekaart die Bagua of Pa-Kua genoemd wordt. Deze Bagua kunnen we vervolgens over de plattegrond van een huis, een stad, een tuin, maar ook zelfs over de 'plattegrond’ van een bureau leggen.

Zou je bovenstaande Bagua over een rechthoekige kamer leggen (wat de meeste kamers zijn), dan krijg je een ongelijke verdeling van de verschillende energieën. Het gebied van 3 Hout is op bovenstaand voorbeeld veel kleiner dan het gebied dat 9 Vuur beslaat.

 

Omdat de elementen allemaal onderdeel zijn van een cyclus wil je liever dat de diverse energieën gelijkelijk verdeeld zijn in de desbetreffende ruimte. De meeste Feng Shui beoefenaars kiezen daarom voor de moderne Bagua, die een ruimte verdeelt in gelijke stukken:

 

Elk van de 8 energieën komt overeen met een bepaald aspect van je leven, dat we later uitvoerig gaan behandelen. We noemen ze nu even kort:

 • 1 Water:      Carrière en levensweg
 • 2 Aarde:    Relaties
 • 3 Hout:      Rijkdom en voorspoed
 • 4 Hout:      Groei en familie
 • 5 Aarde:     Algemeen fysisch en psychisch welzijn
 • 6 Metaal:  De zin van het leven en mentoren
 • 7 Metaal:  Kinderen en creatieve projecten
 • 8 Aarde:   Intuïtie, studie en wijsheid
 • 9 Vuur:      Roem en zelfexpressie

 

 

Bekijk ook de video op YouTube. Hierin maken we de stap van de5-Elementen naar de Bagua en geven we uitleg over de 8 Trigrammen. Klik op de knop hierboven om naar de video te gaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.