2. Het ontstaan van de 5 Elementen

We spoelen een heel stuk terug in de tijd. We gaan zover terug dat er nog geen tijd bestond. En ook geen materie, geen ruimte, geen universum ... Er was helemaal niets en toch had dat 'niets’ de potentie van álles in zich.  We noemen dit 'niets’ook wel het Al, het Pleroma of het Oerlicht. In China wordt deze energie Wuji genoemd...

 

Yin & Yang

Alles begint met een eerste gedachte. En er was ook een eerste gedachte bij het Al, namelijk: de wens om twee tegengestelde energieën te scheppen. En omdat het denken gelijk staat aan de scheppende kracht, bracht het Al deze energieën voort in de vorm van de Oeraarde en de Hemel. Deze Oeraarde vormt samen met de Hemel de metafoor van Yin en Yang. Samen vormen zij het begin van alle bouwstenen van het universum.

 

De Hemel is de gevende kracht en de Oeraarde is de ontvangende kracht. De Oeraarde ontving het zuivere licht van de Hemel en werd er zwanger van. De Oeraarde gaf vervolgens geboorte aan TaiChi: 'de 1000 dingen'. Het TaiChi symbool laat het evenwicht tussen Yin en Yang goed zien.

Met 'de 1000 dingen' wordt alles bedoeld wat is en wat ooit zal zijn op onze aarde. Alle spullen, alle kleuren, alle vormen, alle gevoelens, alle organen, alle materialen, alle vloeistoffen etcetera.

 

De kenmerken van Yin en Yang

De Hemel is 100% Yang, de Oeraarde is 100% Yin. Alle andere dingen - materieel alsook immaterieel - zijn altijd een combinatie van Yin en Yang.

De optelsom van Yin + Yang is altijd 100%. Yin en Yang zijn elkaars tegengestelde en tevens elkaar aanvullende krachten. Het een is niet beter dan het ander. Immers: zonder donker is er geen licht, zonder lang is er geen kort ...

Laten we eens kijken naar de kenmerken van Yin en van Yang afzonderlijk. Yin symboliseert de donkere, passieve, vrouwelijke energie, terwijl Yang de lichte, actieve, mannelijke energie symboliseert. Hieronder staan een aantal voorbeelden. (In ons gratis E-book vind je nog veel meer voorbeelden met afbeeldingen).

De oude Chinezen ontdekten dat alles cyclisch is. De Yin en Yang krachten zijn voortdurend in beweging. Voorbeelden van zo'n cyclus zijn bijvoorbeeld:

  • lente-zomer-herfst-winter of
  • ochtend-middag-avond-nacht

Maar ook alle andere dingen die we kennen maken deel uit van een cyclus. Dat wil zeggen dat je alles wat er is -materieel en immaterieel- ergens op de cirkel van de TaiChi kunt plaatsen.

 

De TaiChi

 

Als we onderaan beginnen op de TaiChi zien we dat:

De lichte, stijgende Yang energie toeneemt (1). Je ziet dat het zaad van de donkere Yin energie al aanwezig is in het Yang (2). Als Yang bijna op zijn hoogtepunt is de Yin energie toeneemt en de Yang energie afneemt (3). In het Yin is alweer het zaad van de Yang energie aanwezig (4). Kort voor het hoogtepunt van de Yinenergie zie je dat de Yang energie weer toeneemt en de Yin energie afneemt (5). En dan begint het spel tussen Yin en Yang opnieuw. In een eindeloze cyclus.

 

De 5-elementen

De TaiChi kent 5 duidelijke veranderingsfasen, die de 5-Elementen genoemd worden:

Water (W), Hout (H), Vuur (V), Metaal (M) en Aarde (A). Deze benamingen moet je niet letterlijk nemen. Ze vertegenwoordigen een aantal kenmerken, op basis waarvan alle dingen een eigen plaats in een cyclus krijgen. Op deze kenmerken komen we later uitvoerig terug.

Heel algemeen kun je zeggen: Water staat voor rust, Hout voor groei, Vuur voor bloei, Aarde voor stabiliteit en Metaal voor oogst en verval.

Echter, het zijn veranderingsfasen, het ene element gaat langzaam over in het andere element.

 

De 5-elementencyclus

Het Hout- en het Vuur-element hebben relatief veel Yang energie. Metaal en Water hebben relatief veel Yin energie. Het stabiele Aarde wordt gezien als de overgangsfase tussen Yang en Yin. In de 5-Elementen cyclus wordt Aarde geplaatst tussen Vuur en Metaal. In de eerder genoemde voorbeelden wordt de reeks dan:

  • lente-zomer-nazomer-herfst-winter en
  • ochtend-middag-namiddag-avond-nacht

In de 5-Elemententheorie worden de elementen gelijkmatig verdeeld over de cirkel.

Elk element heeft een relatie met de andere 4 elementen. Hiervan kunnen we gebruik maken als we de energie van ons huis of onze omgeving in evenwicht willen brengen.

 

Als voorbeeld nemen we het element Hout:

Hout voedt Vuur

Hout wordt gevoed door Water

Hout vernietigt Aarde (denk aan de wortels van bomen)

Hout wordt vernietigd door Metaal (denk aan een zaag)

 

De voedende cyclus kunnen we ook omdraaien. Dan verzwakt bijvoorbeeld Vuur het Hout. Dit gaat minder agressief dan bij de vernietigende cyclus.

Je streeft ernaar om zoveel mogelijk de voedende cyclus, waarin het ene element het andere voortbrengt, in je leefomgeving te brengen. Als echter een element uit evenwicht is of totaal ontbreekt, dan kan er een verzwakkende of vernietigende cyclus het overnemen.

 

Bijv. Als het element Hout bijvoorbeeld ontbreekt, is er niets meer wat er op het Vuur gegooid kan worden om het vuurtje brandend te houden. Bovendien gaat dan de Water energie rechtstreeks naar de Vuurenergie toe, waardoor het Vuur nog sneller geblust zal worden. Aarde wordt dan ook niet meer gevoed enzovoorts ... de energie komt tot stilstand.

Bijv. Als er juist een overdaad aan vuur is of als het Aarde-element zwak is, zal het Vuur-element het Metaal-element gaan controleren. Het Vuur smelt dan het Metaal, wat daardoor ook verzwakt.

 

Hoe kan Feng Shui de energie in huis verbeteren?

Als we weten welk elementen uit evenwicht zijn kunnen we deze weer in evenwicht brengen door het versterken, voeden, verzwakken of vernietigen van bepaalde elementen. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van vormen, kleuren of materialen, het verplaatsen van meubilair of het veranderen van de functie van een ruimte.

 

Het doel van Feng Shui is hierbij altijd om de positieve Shen energie in de desbetreffende ruimte te brengen en deze zo optimaal mogelijk te laten stromen, zodat jij je in deze ruimte of omgeving weer optimaal gaat voelen.

 

In de volgende blog kijken we naar de Bagua, een energiekaart waarmee we de energieen in de ruimte kunnen onderzoeken.

Bekijk ook de video op YouTube. Hierin leggen we uit wat de5-Elementen zijn is aan de hand van een aantal animaties. Klik op de knop hierboven om naar de video te gaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.